Καλό Σουκου…
ενημερώστε αν λάβατε λουλούδια, την Κυριακή, από το «πρόσωπο» 😉
 
Waiting to hear from you, how was your Sunday…
did you received any flowers from your loved one 😕
 
 

 

Please follow and like us: